IMPLANTEREN

Implanteren

Een implantaat

Wanneer tanden verloren zijn gegaan, kunnen deze vervangen worden. Vaak wordt gebruik gemaakt van implantaten. Dit zijn kunstwortels die in het kaakbot geplaatst worden. Een implantaat neemt dus de functie over van de tandwortel en kan gebruikt worden als solide basis voor kronen, bruggen of protheses.

Mogelijkheden

Bij het ontbreken van één of meerdere tanden of kiezen kunnen implantaten dé oplossing zijn. Er kan één tand, meerdere tanden of een heel gebit vervangen worden.

Een kroon of brug kan vervaardigd worden op de implantaten zonder dat aan de aangrenzende tanden of kiezen geslepen hoeft te worden.

Ook bij een loszittende prothese kan het comfort verhoogd worden door gebruik te maken van implantaten. Op de implantaten worden drukknoppen of een stegconstructie geplaatst waar de prothese op vastklikt.

Eén enkele tand vervangen

Wanneer één tand of kies ontbreekt, kan op deze plek een implantaat in het bot worden geplaatst waarna op het implantaat een kroon kan worden geschroefd of vastgelijmd. Hierdoor wordt het ontbrekende gebitselement vervangen zonder dat aan de aangrenzende tanden of kiezen geboord hoeft te worden.

Een brug op implantaten

Wanneer er op een plaats te veel tanden ontbreken, kan men door het plaatsen van meerdere implantaten een vaste tandvervanging maken, die comfortabeler is voor de patiënt dan een uitneembare prothese.

Een overkappingsprothese

Bij een loszittende prothese kunnen implantaten voor extra stabiliteit en retentie zorgen. Hierdoor wint de patiënt veel aan comfort.

Een kunstgebit dat vastklikt op implantaten wordt een klikgebit of overkappingsprothese genoemd. In de (onder)kaak worden over het algemeen twee of vier implantaten geplaatst. Op deze implantaten kunnen drukknopjes of een stegconstructie (staaf) geplaatst worden.

Een klikgebit zit stevig vast maar kan ook worden uitgenomen voor reiniging. Doordat een klikgebit veel minder beweegt, komt er nauwelijks voedsel onder de protheserand terecht. Bovendien blijkt uit onderzoek dat prothesedragers ook beter kunnen kauwen.

 

Een volledige brugconstructie

Wanneer men geen uitneembare prothese in de mond wil of kan verdragen, kan men implantaten aanbrengen en hierop een constructie schroeven. Deze zit volledig vast.

Wanneer kunnen implantaten geplaatst worden?

Wanneer iemand is uitgegroeid rond 19-22 jaar – d.i. afhankelijk van geslacht – kunnen in principe implantaten geplaatst worden. Er zijn echter meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Voorwaarden om te kunnen implanteren

Wanneer een tand of kies wordt getrokken, zal het kaakbot gaan slinken. De kaak wordt smaller, maar ook lager. Implantaten moeten – afhankelijk van de botkwaliteit en de hoeveelheid krachten die ze te verduren gaan krijgen – een bepaalde diameter en lengte hebben. De beschikbare lengte is afhankelijk van de hoogte van de kaak. Andere zaken zoals zenuwen en kaakbijholtes kunnen deze hoogte echter ook beperken. Indien de kaak door de aanwezigheid van een kaakbijholte te laag is, kan er nog een procedure worden uitgevoerd waarbij de kaakbijholte wordt opgevuld met (kunst)bot. Dit wordt een zogenaamde sinuslift genoemd.

Daarnaast zijn een goede mondhygiëne en een goede algemene gezondheid eveneens vereist alvorens implantaten kunnen geplaatst worden.

In 95% van de gevallen groeien de implantaten goed vast. Heel uitzonderlijk gebeurt het dat een implantaat niet vastgroeit. De tandarts verwijdert dan het implantaat en plaatst een nieuw implantaat.

Risicofactoren hierbij zijn:

  • Slechte mondhygiëne
  • Roken
  • Parodontitis (tandvleesontsteking) die ook de integratie van het implantaat aantast
  • Diabetes
  • Behandelingen met bisfosfonaten (botkalkmedicatie)
  • Immuniteitsproblemen
De eerste afspraak

Allereerst zal worden begonnen met het onderzoek, het bespreken van de verschillende mogelijkheden en het gezamenlijk kiezen van het behandelplan. Tijdens het onderzoek wordt er niet enkel gekeken naar de gezondheid van het gehele gebit, maar ook van het tandvlees.

Röntgenopnames spelen een belangrijke rol bij de planning van de ingreep. Op een panoramische röntgenfoto kan de implantoloog goed de toestand van het gehele gebit beoordelen. In sommige gevallen moet er ook nog een speciale CBCT-scan worden gemaakt. Dit is een 3-dimensionale röntgenfoto waarbij ook de breedte van de kaakwal kan worden beoordeeld.

Daarnaast wordt er tijdens het onderzoek ook gekeken naar de gehele lichamelijke gezondheid van de patiënt.

Als afsluiting van de eerste afspraak wordt het behandelvoorstel met begroting en de eventueel mogelijke complicaties besproken en/of later schriftelijk aan de patiënt toegestuurd.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie over implanteren nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan tandartspraktijk Volmondig.

Heeft u meer vragen over implantaten?

Contacteer ons dan geheel vrijblijvend op 040 2061886

 

Maak direct een afspraak