KLACHTENREGELING

Indien u niet tevreden bent

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Moest u toch een keer van oordeel zijn dat wij u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld hebben, dan vragen wij u dit persoonlijk met ons te bespreken. Wij willen en kunnen u dan graag meer uitleg geven over het hoe en waarom van een bepaalde behandeling. Het is ons streven om uw klacht steeds in goede harmonie met u op te lossen!

U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken door een email met uw personalia en telefoonnummer te sturen naar de praktijk info@volmondig-leende.nl.  Vervolgens nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.

Klachtenprocedure

Mocht het onverhoopt niet lukken om samen een oplossing te vinden, dan kunt u gebruik maken van de KNMT klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u opvragen bij de KNMT op www.knmt.nl.

Voor meer informatie kunt u eveneens contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90cent p.m.).