NARCOSE

NARCOSE

Wat is narcose?

Narcose is en vorm van anesthesie. Anesthesie betekent letterlijk gevoelloosheid: het wegnemen van pijn. Bij narcose of algehele anesthesie is er sprake van slaap of verdoving van een deel van het gehele lichaam. Dit gebeurt door toediening van geneesmiddelen via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm, of, indien mogelijk, via een kapje. De narcose wordt uitgevoerd door een anesthesieteam dat bestaat uit een anesthesist en een anesthesiemedewerker.

Waarmee wordt de narcose uitgevoerd?

Bij narcose in onze praktijk maken we gebruik van een geneesmiddel om het bewustzijn te verlagen (het sedativum Propofol) en een geneesmiddel om pijn te verminderen (het analgeticum Remifentanil). Soms gebruiken we, indien mogelijk, een kapje met narcosedamp.

Wat zijn de effecten van narcose op uw lichaam?

De toediening van anesthesie heeft de volgende effecten op het lichaam:

 • Het onderdrukken van iedere pijnprikkel.
 • Het ontspannen van alle spieren.
 • Het verminderen van het bewustzijn.
 • Het onder controle houden van reflexen.

Deze effecten zijn noodzakelijk om goed te kunnen behandelen.

Tijdens de behandeling
 • Op de behandelkamer komt u op een stoel te liggen. Hier ontmoet u ook alle leden van het anesthesieteam dat de laatste voorbereidingen treft. Er worden elektroden op uw borst of armen geplakt, waarmee de hartslag wordt bewaakt. U krijgt een knijper op uw vinger waarmee het zuurstofgehalte wordt gemeten. Tenslotte krijgt u een band om uw arm of been om uw bloeddruk te meten. Ook wordt in uw arm of hand een infuus ingebracht. Nadat u bent aangesloten aan de bewakingsmonitor, is alles gereed en kan de narcose starten.

  Wanneer u slaapt zal er via de mond of neus een beademingsbuisje worden geplaatst. Dit houdt de luchtwegen open en beschermt ingeval van beademing. Tijdens de

  operatie worden de belangrijke lichaamsfuncties door het anesthesieteam bewaakt en eventueel bijgesteld, zoals de ademhaling, de bloedsomloop, de temperatuurregulatie en desamenstelling van het bloed.

Welke tandheelkundige behandelingen zijn mogelijk onder narcose?

Alle behandelingen zijn mogelijk:

 • Gebitsrenovatie,
 • Kunstgebit,
 • Trekken van tand of kiezen,
 • Implanteren,
 • Esthetische behandelingen (facings),
 • Kronen,
 • Parodontitisbehandeling.
Na de narcose

Wanneer de behandeling klaar is, stopt het narcoseteam met het toedienen van de medicatie. U wordt dan snel weer helemaal wakker. Na de ingreep wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Zodra uw lichamelijke toestand het toelaat – maar minimaal na een uur – mag u de praktijk weer verlaten.

Complicaties en nawerkingen

Door de methode van werken van het anesthesieteam doen complicaties ten gevolge van de narcose zich zelden voor. Het kan wel zijn dat er door de verschillende medicijnen vervelende bijwerkingen optreden zoals hoofdpijn, misselijkheid en overgeven. We proberen hier steeds zo adequaat mogelijk op in te spelen. Als u van uzelf weet dat u ‘altijd’ misselijk bent na een narcose, vertelt u ons dit dan vóór de operatie zodat wij kunnen proberen om misselijkheid te voorkomen. Meestal lukt dit wel, maar helaas niet altijd.

Bij narcose krijgt u tijdens de operatie een buisje in uw luchtpijp. Dit kan enkele dagen heesheid of keelpijn veroorzaken. Dit gaat ook weer vanzelf over.

Herstel

Het kan soms even duren voordat uw lichamelijke conditie weer is zoals vóór de behandeling. U bent mogelijk sneller vermoeid. Op zich is dit heel gewoon omdat u en uw lichaam tijdens de behandeling heel wat hebben moeten doorstaan.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie over narcose nog vragen heeft, stelt u deze dan

gerust aan tandartspraktijk Volmondig.

Heeft u meer vragen over narcose of twijfelt u of een behandeling onder narcose voor u zou kunnen werken?

Contacteer ons dan geheel vrijblijvend op 040 2061886

 

Maak direct een afspraak