EXTRACTIE, KIES TREKKEN

Extractie, kies trekken

Soms is het nodig dat een tand wordt getrokken. Dit noem je extractie. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: een beschadigde tand, een ontstoken zenuw van de tand, orthodontie of gebrek aan houvast in het kaakbot. Extractie vindt altijd plaats met verdoving. Nadat een tand getrokken is, moet je je houden aan enkele richtlijnen:

• 48 uur de mond niet spoelen

• Voorzichtig zijn met eten (omwille van de verdoving)

• Oppassen met heet eten en drinken

• 48 uur niet roken en geen alcohol gebruiken

• 24 uur geen zware inspanningen doen

• Het hoofd voor langere tijd niet naar beneden houden