HUISREGELS

Afspraken

Wij werken uitsluitend volgens afspraak. Voor het maken (of wijzigen) van afspraken kunt u ons telefonisch bereiken van maandag t.e.m. donderdag van 8u.15 tot 12u.15 en van 13u.00 tot 17u.00. Op vrijdag zijn wij bereikbaar van 8u.15 tot 12u.15. U kunt ook altijd een afspraak maken aan de balie. Het kan voorkomen dat de tandarts door onvoorzienbare complicaties kan uitlopen op de planning. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Niet afgemelde afspraken

Bent u verhinderd om uw afspraak na te komen, dan verzoeken wij u deze afspraak minimaal 24 uur telefonisch of per email te annuleren.

Indien u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig afzegt, kunnen wij u voor de vrijgekomen tijd, welke wij niet effectief hebben kunnen besteden, een nota sturen. Wij hanteren hiervoor een tarief van €10,- per 10 minuten. Dit geldt als tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid gewoon doorlopen.

Identificatie bij eerste bezoek

Vanaf 1 juli 2009 zijn wij verplicht uw legitimatie en uw inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar te controleren. Dit betekent dat uw BSN bekend moet zijn binnen onze praktijk.

Up to date

U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van uw gegevens waarover wij beschikken.

Bij wijziging van uw gegevens (door verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, telefoonnummer, emailadres, zorgverzekeraar of medische gegevens, …) dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. U zal begrijpen dat het tijdig doorgeven van (gewijzigde) medische gegevens zeer belangrijk is om eventuele complicaties tijdens de behandeling te voorkomen.

Behandeling en kosten

De tandarts probeert u zo optimaal te informeren over de mogelijke behandelopties. Dit gebeurt door middel van een behandelplan. Het doel is om uw gebit in optimale conditie te krijgen en te behouden.  Indien u de aanbevolen behandeling afwijst, is dit voor uw eigen risico en wordt dit aangegeven in uw patiëntendossier.

Behandelkosten boven de € 250,- zullen aan u kenbaar worden gemaakt door een begroting met de bijhorende verrichtingen en geschatte kosten. Let wel, dit is een schatting, geen definitieve nota.

Onze tarieven zijn conform de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Wij verwijzen u hiervoor graag door naar hun website:  https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_269334_22/2/.

U kunt direct uw nota per pin voldoen aan de balie of door middel van een overschrijving. Bij uitblijven van betaling zijn wij genoodzaakt verdere behandelingen stop te zetten totdat de openstaande nota is voldaan.

Gedragsregels

Wij verwachten dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarom willen wij u vragen het gebruik van een mobiele telefoon in onze praktijk te beperken.  Het maken van beeld- of geluidsopnames zonder vooraf gevraagde toestemming is niet toegestaan. Huisdieren worden niet tot de praktijk toegelaten. Hulphonden zijn uiteraard wel meer dan welkom. Wij werken graag in een schone mond. Daarom vragen wij iedereen vooraf even de tanden te poetsen.

Spoedgevallen

Spoedgevallen proberen wij zoveel mogelijk op dezelfde dag te zien en eventueel te behandelen. Onder spoedgevallen verstaan wij nabloedingen, trauma of pijnklachten. Een uitgevallen vulling is op zich geen spoedgeval. U kunt hiervoor wel telefonisch contact opnemen met de praktijk voor het maken van een afspraak op korte termijn. Vanaf 4 september 2020 zal onze praktijk zich aansluiten bij de centrale Tandartsenpost regio Eindhoven. Hier kunt u voor alle spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden terecht.